Termeni si Conditii

Drept de proprietate și obiectul platformei web

Site-ul www.magictears.ro (denumit în continuare „Web” sau „Platforma”) este o pagină web deținută de Peak Toys Distribution SRL (denumită în continuare „Societatea” sau „PEAK TOYS”), o Societate legal constituită și care există în temeiul legilor romane, cu sediul social in Cluj-Napoca, Calea Baciului nr. 47, Romania. având codul unic de înregistrare RO21817946 și următoarele date de înregistrare în Registrul Comerțului din Romania: J12/2399/2007.

Site-ul nostru a fost conceput cu scopul de a oferi utilizatorilor și consumatorilor noștri informații detaliate despre produsele, jucăriile și activitățile noastre. Prin intermediul acestui site web vă veți putea familiariza cu diferitele game Cry Babies Magic Tears, împreună cu toate caracteristicile, funcționalitățile și specificațiile acestora.

Acceptarea Clauzelor și condițiilor.

Accesul la și utilizarea platformei noastre, precum și orice informații, servicii și conținut sunt supuse nu numai Legii aplicabile și standardelor de reglementare, dar și dispozițiilor acestor Clauze și condiții de utilizare.

Utilizatorul confirmă și este de acord că a citit și înțeles Clauzele și condițiile de utilizare ale Platformei, care constituie întregul acord între utilizator și PEAK TOYS. Odată cu înregistrarea și utilizarea serviciilor platformei noastre, utilizatorul recunoaște în mod expres și este de acord în sensul asumării de obligații în condițiile acestor Clauze și condiții de utilizare, precum și a Politicii noastre de confidențialitate. În plus, Utilizatorul este de acord că serviciile și conținutul oferite prin intermediul platformei nu încalcă și nu vor fi utilizate pentru a încălca legislația și/sau reglementările în vigoare.

În cazul în care utilizatorul este minor, părintele, tutorele sau reprezentantul legal va revizui și analiza aceste Clauze și condiții de utilizare. Accesul la sau utilizarea Site-ului de către minori, le atribuie acestora statutul de utilizatori și implică acceptarea completă și fără rezerve a tuturor prevederilor conținute în prezentele Clauze și condițiile de utilizare de către minori și părinții, tutorii sau reprezentanții legali, care vor fi răspunzători să exercite controlul adecvat asupra utilizării Platformei de către minori.

Clauzele și condițiile de utilizare ale Platformei pot fi modificate de către Societate fără notificarea specifică a utilizatorului. Din acest punct de vedere, este important ca Utilizatorul să verifice Clauzele și condițiile în mod regulat.

Excluderea răspunderii

Din cauza incertitudinilor de natură tehnică ale Internetului, PEAK TOYS își rezervă dreptul de a suspenda temporar utilizarea platformei din motive tehnice sau de întreținere. Suspendarea serviciilor nu conferă niciun drept la despăgubire utilizatorului, deși PEAK TOYS va depune toate eforturile pentru a limita eventualele suspendări sau întreruperi. În plus, PEAK TOYS reține dreptul de a implementa orice schimbări ale programului și serviciilor PEAK TOYS, în orice moment, cu sau fără notificare prealabilă. Utilizatorul recunoaște și este de acord că este posibil ca PEAK TOYS să efectueze anumite acțiuni ce pot împiedica accesul Utilizatorului la Web, la un moment dat, pentru perioade limitate, prin urmare Utilizatorul este de acord că PEAK TOYS nu va fi responsabil sau răspunzător ca rezultat al unor astfel de acțiuni, inclusiv, fără a se limita la, ștergerea sau nepunerea la dispoziție a conținutului, caracteristicilor sau serviciilor Platformei.

PEAK TOYS nu formulează observații cu privire la rezultatele obținute din utilizarea platformei. Prin urmare, în niciun caz PEAK TOYS sau directorii, oficialii, angajații sau reprezentanții săi nu vor fi considerați răspunzători pentru niciun fel de daune neprevăzute sau secundare, inclusiv, dar fără a se limita la orice pierderi de profit, pierderi de date sau oportunități de afaceri rezultate din utilizarea Platformei și/sau a oricăror servicii PEAK TOYS.

PEAK TOYS nu este responsabilă în niciun fel pentru conținutul, activitățile de orice fel, produsele și serviciile ce pot fi accesate direct sau indirect prin linkuri electronice prin platforma noastră, inclusiv site-uri ale colaboratorilor terți. Linkurile furnizate pe sau incluse în platforma noastră nu reprezintă nicio legătură între PEAK TOYS și proprietarii site-urilor web și nu reprezintă nicio sugestie, invitație sau recomandare despre site sau produse, servicii și/sau conținutul furnizate de acestea.

PEAK TOYS nu este responsabilă pentru nicio pierdere sau daune pe care Utilizatorul le poate suferi ca urmare a utilizării necorespunzătoare a Platformei sau dacă Utilizatorul încalcă prezentele Clauze și condiții.

Proprietate intelectuală

PEAK TOYS este proprietarul de drept al tuturor drepturilor, titlurilor și avantajelor în și asociate cu Platforma, conținutul și programul acesteia, inclusiv orice modificări, actualizări și noi versiuni, precum și orice marcă înregistrată, denumire comercială, nume de domeniu, informații tehnice, drepturi de autor și orice alte drepturi de proprietate industrială sau intelectuală inerente Platformei și tehnologiei aferente. În acest sens, Utilizatorul nu dobândește niciun drept de proprietate industrială sau intelectuală, iar utilizarea Platformei noastre nu va fi considerată o autorizare sau licență de utilizare a conținutului site-ului nostru în alte scopuri decât cele menționate în prezentele Clauze și condiții.

În baza celor menționate anterior, este interzisă orice copiere, totală sau parțială, reproducere, modificare, prelucrare, distribuire, comunicare publică sau orice altă exploatare a Site-ului web, conținutului, aplicațiilor, codului sursă, conceptului și aspectului acestuia. De asemenea, Utilizatorul recunoaște și este de acord că este interzisă decompilarea, rescrierea fișierelor sursă sau realizarea de lucrări derivate ale programului care susține funcționarea și accesul la Site-ul web și la serviciile conținute de acesta.

Nerespectarea prevederilor stabilite permite PEAK TOYS să inițieze procedurile împotriva contravenientului și să ia măsurile juridice adecvate pentru a apăra drepturile, titlurile și avantajele PEAK TOYS, inclusiv dreptul de a solicita despăgubiri compensatorii, după caz.

Politica de confidențialitate, protecția datelor și politica de utilizare a cookie-urilor

La acceptarea acestor Clauze și condiții, Utilizatorul recunoaște și este de acord că a citit, înțeles și acceptat Politica de protejare a confidențialității și a datelor, precum și Politica de utilizare a cookie-urilor.

Legea aplicabilă și interpretarea juridică și aplicarea acestor Clauze și condiții de utilizare vor fi reglementate de legea română. În ceea ce privește soluționarea litigiilor ce pot apărea în legătură cu conținutul și aplicarea Clauzelor și condițiilor stabilite, părțile se supun competenței instanțelor din Cluj-Napoca, România. Cu toate acestea, în cazul în care Legislația română pentru Protecția consumatorilor și a utilizatorilor prevede posibilitatea ca Utilizatorul să aleagă jurisdicția pe baza reședinței, părțile vor proceda conform prevederilor acelor Legi.

Contact

Dacă doriți să ne contactați cu privire la orice element din prezentele Clauze și condiții de utilizare sau dacă aveți întrebări sau comentarii cu privire la acestea, ne puteți contacta:

SC. Peak Toys Distribution SRL.
Calea Baciului, nr. 47
400230, Cluj-Napoca, Romania
tel:+40-364-730566
fax:+40-364-730565
email: info@peaktoys.ro 
office@peaktoys.ro 
Acest site foloseste cookies pentru a imbunatati experienta utilizatorilor.
Prin accesarea oricarui link din site ne dai acordul pentru folosirea cookie-urilor. Mai multe informatii