POLITICĂ DE CONFIDENȚIALITATE

1. Prelucrarea datelor cu caracter personal

În conformitate cu dispozițiile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 (denumit în continuare „GDPR”), vă informăm că toate datele cu caracter personal furnizate de Utilizator prin intermediul site-ului www.magictears.ro (denumit în cele ce urmează „site web”) vor fi încorporate și prelucrate în fișierele și sistemele de prelucrare aflate în proprietatea companiei PEAK TOYS DISTRIBUTION SRL (denumită în continuare „PEAK TOYS”), cu scopul exclusiv de a putea participa la solicitările dumneavoastră și de a vă menține informat, chiar și prin mijloace electronice, despre produsele și serviciile noastre. Completarea tuturor informațiilor solicitate prin intermediul site-ului web este necesară pentru asigurarea unei prestări optime a serviciilor oferite Utilizatorului. Dacă nu se furnizează toate informațiile solicitate de Peak Toys, nu se garantează că informațiile și serviciile furnizate pot fi executate, furnizate corect sau adaptate nevoilor utilizatorului.

2. Informații de bază privind protecția datelor cu caracter personal

Informații de bază privind protecția datelor cu caracter personal

Operatorul de date

PEAK TOYS DISTRIBUTION SRL

Utilizator

Persoana fizică care solicită furnizarea serviciilor și a produselor PEAK TOYS și care și-a exprimat consimțământul cu privire la prelucrarea datelor sale personale de către Operatorul de date.

Scop

 • A putea contacta utilizatorul și a gestiona sarcinile de bază de administrare;
 • A trata și gestiona corespunzător cererile, comentariile, incidentele sau sugestiile trimise;
 • A vă ține la curent, fie prin mijloace electronice, fie prin dispozitive mobile, fie prin orice alte mijloace care au fost prevăzute și facilitate, cu privire la evenimentele Peak Toys care ar putea fi de interes pentru dumneavoastră;
 • Analiza statistică a vizitelor pe site-ul web și a comportamentului utilizatorilor în cadrul acestuia.
 • A administra în mod corespunzător navigarea prin intermediul acestui site web.

Baza legală

Consimțământul persoanei vizate, Prelucrarea este necesară pentru încheierea sau executarea unui contractului la distanță la solicitarea persoanei vizate, Prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei obligații legale de catre operatorul de date Prelucrarea este necesară în scopul protejării și al realizării interesului legitim al operatorului de date

Destinatari

Nu transferăm datele dvs. personale unor terțe părți, cu excepția cazului în care acest transfer este necesar pentru a furniza serviciile solicitate de către utilizatori, precum și respectând legea aplicabilă, partenerilor noștrii de afaceri(spre exemplu furnizorii de servicii IT sau telecomunicații, contabilitate, servicii juridice precum și alți terți cu care operatorul are încheiate contracte de colaborare). Depunem în permanență eforturi rezonabile pentru a ne asigura că acești terți au implementate măsuri adecvate de protecție și securitate. Cu acești terți avem clauze contractuale astfel încât datele persoanei vizate să fie protejate.

Drepturi

Persoana vizată beneficiază de următoarele drepturi: dreptul de acces la datele sale, dreptul la rectificarea datelor, dreptul la ștergerea, respingerea, restricționarea prelucrării, dreptul de a fi uitat, portabilitatea datelor și faptul de a nu se supune unor decizii individuale automate și dreptul de retragere a consimțământului.

Informaţii detaliate

Consultați informațiile detaliate despre protecția datelor de mai jos.

3 Informații detaliate despre protecția datelor

3.1 Operatorul de date

Operatorul informațiilor utilizatorului este compania Peak Toys Distribution SRL, cu sediul in Cluj-Napoca, Calea Baciului, nr. 47, avand numarul de inregistrare in Registrul Comertului J12/2399/2007, cod fiscal RO21817946, e-mail : info@peaktoys.ro
 Potrivit legislației, Peak Toys, este operator de date cu caracter personal. Pentru ca datele dvs să fie prelucrate în siguranță, Peak Toys depune toate eforturile să implementeze măsuri rezonabile pentru a proteja datele personale ale utilizatorilor.

3.2. Scopul prelucrării datelor

Utilizatorul ne poate furniza, în mod benevol, informații personale, fie prin intermediul anumitor forme de colectare a datelor (incluse pe site-ul web, înregistrări la evenimente în format tipărit, prin telefon, etc.), fie prin adresele de e-mail autorizate în acest scop.

Accesul Peak Toys la datele cu caracter personal ale Utilizatorului va fi efectuat pentru ca Peak Toys să poată răspunde la solicitările Utilizatorului și să vă informeze, inclusiv prin mijloace electronice, despre produsele și serviciile noastre, fără a fi în măsură să le aplice sau să le utilizeze în orice alt scop decât cel specificat mai jos.

Consimțământul acordat de utilizator duce la îndeplinirea următoarelor scopuri:
 1. A putea contacta utilizatorul și a gestiona sarcinile de bază de administrare;
 2. A trata și gestiona corespunzător cererile, comentariile, incidentele sau sugestiile trimise;
 3. A vă ține la curent, fie prin mijloace electronice, fie prin dispozitive mobile, fie prin orice alte mijloace care au fost prevăzute și facilitate, cu privire la evenimentele Peak toys care ar putea fi de interes pentru dumneavoastră;
 4. Analiza statistică a vizitelor pe site-ul web și a comportamentului utilizatorilor în cadrul acestuia.
 5. A administra în mod corespunzător navigarea prin intermediul acestui site web.

În ceea ce privește prelucrarea datelor dumneavoastră în scopuri promoționale sau de publicitate, persoanei vizate i se va furniza, împreună cu formularul corespunzător de colectare a datelor, procedura corespunzătoare, simplă și gratuită, astfel încât să-și poată da liber consimțământul în acest scop. Consimțământul acordat poate fi revocat în orice moment și fără costuri pentru persoana vizată.

În plus, ca răspuns la acest scop, se va crea un „profil comercial”, pe baza informațiilor furnizate. Nu vor fi luate decizii automate bazate pe acel profil.

3.2.1. Stocarea datelor

Datele cu caracter personal furnizate de Utilizator vor fi păstrate de Peak Toys atâta timp cât există o relație contractuală și/sau comercială cu Utilizatorul sau, după caz, în perioada legală maximă permisă de legislația privind protecția datelor precum și legislația secundară (arhivare în interes privat sau public, cercetare științifică sau statistice), inclusiv păstrarea anumitor date care ar fi utile în cazul unei cereri care rezultă din prestarea serviciilor convenite și, cu privire la comunicările comerciale, atâta timp cât Utilizatorul nu solicită dreptul de a șterge, obiecționa și/sau restricționa prelucrarea datelor cu caracter personal.

În aceste cazuri, Peak Toys va păstra datele blocate în mod corespunzător, fără a le folosi, în timp ce acestea ar putea fi necesare pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea cererilor legale sau pot avea un anumit tip de răspundere judiciară, juridică sau contractuală din prelucrare, care trebuie să fie gestionată și pentru care recuperarea este necesară.

3.3. Copiii

Copiii sub 16 ani nu trebuie să trimită date cu caracter personal fără consimțământul părintelui sau tutorelui. Peak Toys nu este responsabil pentru datele cu caracter personal trimise de copiii sub 16-ani fără autorizația corespunzătoare.

3.4. Temeiuri juridice pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

Baza legală pentru prelucrarea datelor utilizatorului este interesul legitim de a răspunde solicitărilor făcute de Utilizator și de a fi capabili să informeze Utilizatorul, chiar și prin mijloace electronice, despre produsele și serviciile noastre. Prelucrarea datelor este necesară ca un prim demers înaintea încheierii unui contract. De asemenea, acest scop nu se supune consimțământului de prelucrare a datelor care nu sunt necesare pentru acest scop. În momentul în care prelucrarea datelor cu caracter personal își schimbă scopul inițial, Peak Toys asigură o garanție pentru modificarea acestora (criptarea sau pseudonimizarea datelor).

3.5. Destinatarii datelor

Peak Toys nu transferă datele unor terțe părți, cu excepția cazului în care este necesar să furnizeze serviciile solicitate de către utilizatori, precum și respectând legea aplicabilă, partenerilor noștrii de afaceri (spre exemplu fuznirorii de servicii IT sau telecomunicații, cotabilitate, servicii juridice precum și alți terți cu care operatorul are încheiate contracte de colaborare). Depunem în permanență eforturi rezonabile pentru a ne asigura că acești terți au implementate măsuri adecvate de protecție și securitate informându-l în mod corespunzător pe Utilizator, în conformitate cu prevederile GDPR .Cu acești terți Peak Toys va încheia clauze contractuale astfel încât datele persoanei vizate să fie protejate.

3.6. Exercitarea drepturilor

Utilizatorul poate exercita următoarele drepturi, așa cum sunt prevăzute în GDPR, în ceea ce privește prelucrarea datelor sale cu caracter personal:

 • Dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal referitoare la persoana vizată.
 • Dreptul de a solicita rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal.
 • Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal.
 • Dreptul de a se opune prelucrării datelor cu caracter personal,atunci când are ca scop marketingul direct.
 • Dreptul la portabilitatea datelor.
 • Dreptul de a nu fi supus procesului individual automat de luare a deciziilor.

Aceste drepturi pot fi exercitate printr-o comunicare scrisă trimisă la Peak Toys Distribution SRL, Cluj-Napoca, Calea Baciului, nr. 47, cod postal 400230, sau prin e-mail la office@peaktoys.ro. În ambele cazuri, utilizatorul interesat trebuie să furnizeze o copie a documentului său național de identitate, a pașaportului sau a altui document valabil pentru a se identifica. Peak Toys va trimite o comunicare în termen de o lună de la primirea cererii, împreună, dacă este cazul, cu alte informații care ar putea fi relevante pentru soluționarea cererii.

3.7. Măsuri de securitate

Peak Toys a implementat măsurile necesare pentru a menține nivelul de securitate necesar, în funcție de natura datelor cu caracter personal prelucrate și de circumstanțele prelucrării, pentru a evita, în măsura în care este posibil și întotdeauna în conformitate cu stadiul actual al tehnicii, modificarea, pierderea, prelucrarea sau accesul neautorizat. În momentul în care există o încălcare a securității datelor, Utilizatorul va fi anunțat de îndată.

De asemenea, Peak Toys garantează că a implementat mecanisme pentru:

 1. A asigura confidențialitatea, integritatea, disponibilitatea și reziliența sistemelor și serviciilor de prelucrare.
 2. A restabili disponibilitatea și accesul la datele cu caracter personal în timp util în cazul unui incident de natură fizică sau tehnică
 3. A testa, stabili și evalua periodic eficiența măsurilor tehnice și organizatorice pentru asigurarea securității prelucrării.
 4. A pseudo anonimiza și cripta datele cu caracter personal, dacă este cazul.

3.8. Scopul aplicării

Structura fișierelor, a echipamentelor și a sistemelor informatice va fi aplicată tuturor fișierelor, temporare sau permanente, deținute de Peak Toys și care conțin date cu caracter personal, precum și oricărui alt echipament sau sistem informatic care le prelucrează pentru a se conforma legislației în vigoare privind protecția datelor.

3.9. Consimțământul utilizatorului

Utilizatorul declară că a citit și a acceptat în mod expres această politică de confidențialitate atunci când s-a înregistrat la Peak Toys, acordându-și consimțământul explicit și clar Peak Toys pentru prelucrarea datelor în conformitate cu scopurile și serviciile prevăzute aici. Persoana vizată poate să își retragă consimțământul oricând conform procedurii de la art. 3.6.

În cazul în care utilizatorul furnizează Peak Toys datele cu caracter personal ale unor terțe părți, Utilizatorul declară că aceste date sunt veridice și că a solicitat acordul acestor părți terțe, ale căror date ne-au fost furnizate și le-a informat că datele lor cu caracter personal vor fi prelucrate de Peak Toys în aceleași condiții în care utilizatorul a fost informat și și-a dat consimțământul în această politică de confidențialitate. Utilizatorul se obligă să protejeze Peak Toys împotriva oricărei posibile cereri, amenzi sau sancțiuni care poate fi solicitată ca urmare a încălcării de către Utilizator a obligației descrise în acest paragraf.

3.10. Informații comerciale și de promovare

Dacă utilizatorul ne-a autorizat să procedăm astfel, Peak Toys va prelucra datele cu caracter personal furnizate cu scopul de a vă notifica cu privire la conținutul comercial și comunicările comerciale ale Peak Toys.

3.11. Confidențialitatea și secretul profesional

Datele colectate din toate comunicările private dintre Peak Toys și Utilizatori vor fi prelucrate cu confidențialitate absolută, prin care Peak Toys va avea obligația de a păstra confidențialitatea datelor cu caracter personal, de a le păstra și de a adopta toate măsurile necesare pentru a preveni modificarea, pierderea și accesul neautorizat, în conformitate cu legislația aplicabilă.

În plus, informațiile de orice fel pe care părțile le schimbă se clasifică, de asemenea, ca fiind confidențiale, precum și orice informații despre care părțile sunt de acord că au un astfel de caracter sau care pur și simplu tratează conținutul acestor informații. Vizualizarea datelor pe Internet nu implică accesul direct la acestea, cu excepția cazului în care există consimțământul expres al deținătorului pentru fiecare situație.

3.12. Modificări ale politicii de securitate și protecție a datelor

Peak Toys își rezervă dreptul de a-și modifica politica de securitate și protecție a datelor pentru a o adapta la o nouă legislație sau jurisprudență, precum și la cele care ar putea decurge din codurile standard existente în domeniu sau din deciziile strategice ale întreprinderilor, care intră în vigoare de la data publicării acestei modificări pe pagina web www.magictears.ro.

Sit-ul folosește proceduri de securitate , pentru a menține confidențialitatea informațiilor. Internetul este o facilitate deschisă și publică, nici o măsură de securitate nu poate conferi o siguranță maximă. Pentru a ajuta la păstrarea confidențialității, sunteți responsabil de păstrarea în siguranță a datelor de autentificare (nume utilizator și parolă).

3.13. Link-uri

În ceea ce privește link-urile către alte portaluri sau pagini web care nu sunt gestionate de Peak Toys și care pot apărea pe portal în scop informativ, Peak Toys nu exercită niciun control asupra acestora și nici nu răspunde la informațiile accesate. Cu excepția cazului în care Peak Toys a autorizat în prealabil și în scris, nu puteți introduce un link, un hyperlink, un framing sau un link similar pe site-ul web.

3.14. Cookie-urile.

Accesul la acest site web poate presupune utilizarea cookie-urilor și a altor fișiere care funcționează într-un mod similar. Cookie-urile sunt fișiere mici care sunt descărcate pe dispozitivele utilizate pentru a accesa site-ul web. Cookie-urile îi permit companiei, printre altele, să stocheze și să recupereze informațiile în baza obiceiurilor de navigare ale utilizatorului sau cele ale computerului său și, în funcție de informațiile pe care le conțin și de modul în care utilizează dispozitivul pentru a accesa site-ul web, acestea pot fi folosite pentru a recunoaște utilizatorul. Acei utilizatori care nu doresc să primească cookie-uri sau care doresc să fie informați înainte de a fi stocate pe calculatorul lor, își pot configura browser-ul în acest scop. Pentru mai multe informații, consultați Politica de utilizare a cookie-urilor”.

Acest site foloseste cookies pentru a imbunatati experienta utilizatorilor.
Prin accesarea oricarui link din site ne dai acordul pentru folosirea cookie-urilor. Mai multe informatii